Het land van de kopvoeter

Kopvoeter
We hebben hem allemaal gekend, ook al weten we dit waarschijnlijk niet meer: de zogenaamde “kopvoeter”. Een kopvoeter is een mannetje dat ongelukkigerwijze op de wereld rondloopt zonder romp. Zijn benen en armen zijn direct op het hoofd bevestigd. Wat onhandig, maar gelukkig voor de kopvoeter bestaat hij alleen op papier en in het hoofd van een peuter.

kopvoeter.jpgOntwikkelingsfase
Als je een kind in de onderbouw van de basisschool vraagt om zichzelf te tekenen, van hoofd tot voeten, is er een kans dat hij een kopvoeter produceert. Dit kind bevindt zich dan in de “peuterfase”. Als een kind zichzelf tekent met een romp, dan is het al een fase verder: in de “kleuterfase”.  Een kind in de kleuterfase onderscheidt zich van een kind in de peuterfase doordat het het begrip “tussen” kent. Want “tussen” het hoofd en de benen, dat is precies de plek van de romp.

Ruimtelijke ontwikkeling

Een kleuter die woont in het land van “tussen”  heeft bewezen over een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling te beschikken. Dit kind bezit een bepaald ruimtelijk inzicht dat in de wereld van de kopvoeters niet bestaat. Belangrijk om te weten voor kleuterleerkrachten, want als een leerling het begrip “tussen”  kent, is het pas toe aan voorbereidende schrijfoefeningen zoals het overtrekken, uitknippen en uitprikken van vormen. In de kleuterfase beklijven deze oefeningen pas goed, in de peuterfase nog niet.

Peuters, kleuters, jonge schoolkinderenkleuterfase.jpg
In een onderbouwgroep met kinderen uit groep 1 en 2 zitten er kinderen uit verschillende ontwikkelingsfases bij elkaar. Deze kinderen hebben allemaal activiteiten nodig die bij hun eigen ontwikkelingsfase horen. Daarom is het wel of niet tekenen van een romp bij een mensfiguur een belangrijke factor om te onthouden. Het aanbod van activiteiten voor de kinderen hangt er van af. Iedere kleuterleerkracht zou dus van elk kind moeten weten in welke fase het verkeert. Maar… hoe doe je dat? Het kan met behulp van Ontdekkend Leren Lezen.

Kun je leren lezen in 40 uur?
Ontdekkend leren lezen is een manier van leren lezen die aansluit bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen en die is gebaseerd op de onderzoeken van Ewald Vervaet. Volgens Vervaet kan ieder kind leren lezen in 40 uur… mits het zich in de juiste ontwikkelingsfase bevindt. Stoere taal? Nee, dat niet. Het kan echt, en ……

u kunt het ook!

Lees meer over hoe u kinderen in 40 uur kunt leren lezen met Ontdekkend Lezen