De leerkracht als top-model

 

De leerkracht als topmodelEen les Begrijpend Lezen gaat meestal als volgt: De kinderen lezen met elkaar of alleen een stuk tekst en beantwoorden er daarna vragen over.  De leerkracht bespreekt de vragen klassikaal of kijkt de antwoorden na, en de les is weer afgerond.

Het is bewezen dat kinderen hier niet veel van leren.

Maar waarom, vraagt u zichzelf misschien vertwijfeld af, heeft Gelling dan een boek gepubliceerd voor begrijpend lezen waar kinderen stukjes tekst moeten lezen om daarna vragen te moeten beantwoorden?

Tja, het antwoord is misschien niet voor de hand liggend, maar… toen Gelling dit boek voor het vak begrijpend lezen maakte ging hij  er eigenlijk van uit dat u een exclusief top-model was.

Een top-model? Ja wel…..

Leer-kracht
Uit veel onderzoeken naar effectief onderwijs blijkt dat uiteindelijk de leerkracht de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs. De leerkracht maakt het verschil. Dit geldt niet alleen zo voor spelling, taal  en rekenen, maar ook voor begrijpend lezen.

Verder blijkt dat kinderen het beste begrijpend lezen leren van een leerkracht die het voordoet. Tijdens het samen lezen van de tekst geeft de leerkracht een denk-demonstratie door alle vragen die hem verder helpen bij het begrijpen van een tekst hardop te stellen, ook wel ‘modeling’ genoemd. Met modeling krijgen de kinderen een kijkje in de keuken van de juf of meester en snappen ze beter dat het begrijpen van een tekst niets te maken heeft met het achteraf beantwoorden van vragen, maar meer met een open, nieuwsgierige, vragende houding gedurende het lezen.

Een leerkracht die dit goed toepast in de les is daarom een echt top-model….

Wat doet een top-model wel?
Een goed topmodel:

  • Benoemt het les-doel voor zichzelf en voor de kinderen
  • Peilt kort de mening van de kinderen, zonder er te diep op in te gaan
  • Stelt hardop denk-vragen aan zichzelf. Niet te veel, niet te weinig

Wat doet een top-model niet?
Een goed topmodel:

  • Stelt tussendoor niet veel uitgebreide vragen aan de leerlingen (vragen tijdens het lezen van de tekst zijn alleen bedoeld om nieuwsgierigheid te prikkelen, niet om te beoordelen wat leerlingen wel en niet weten)
  • Geeft niet onvoorbereid les (dan weet hij of zij immers  niet wat je moet modellen)
  • Geniet, maar modelt met mate  en niet bovenmatig (als top-model wil je immers niet overbrengen dat je drie kwartier vragen moet stellen over 1 bladzijde tekst)


Ook top-model worden?
Voor top-modellen in spé heeft Gelling Onderwijs de Cursus Begrijpend Lezen voor het basis-onderwijs. In deze cursus leert u alles wat een leerkracht moet doen en zijn om goede lessen begrijpend lezen te geven. De deelnemers beantwoorden van te voren vragen over wat zij willen leren. Op deze manier sluit de cursus telkens goed aan op de kennis van de deelnemers. De cursus wordt gegeven door leesspecialisten verbonden aan de producten en methodieken van Gelling Onderwijs.

En, niet onbelangrijk, wij komen graag naar uw school wanneer meerdere docenten van een school of cluster van scholen onze cursus willen volgen.

Lees meer over de cursus Begrijpend Lezen van Gelling Onderwijs
Meer informatie? Vragen? Bel ons (0180-319298 06-51314903) of mail ons

Voortaan automatisch het laatste nieuws van Gelling Onderwijs in uw mailbox?
Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief van Gelling Onderwijs