Monthly Archives: maart 2014

Lente en keuzestress

Het is bijna april en voor scholen die een nieuwe leesmethode nodig hebben is de tijd gekomen om de aanschaf zorgvuldig te plannen. Want er hangt nogal wat van af:…

woordenschat app gelling

Lezen? Daar heb ik geen woorden voor!

De meeste scholen hebben in januari hun kinderen getoetst voor rekenen, lezen en spelling. Naar aanleiding van de uitslagen zijn er weer groepsplannen bijgesteld, handelingsplannen opgesteld en is er hulp vastgesteld….